LIGNA 2025, 2025年5月26 - 30日   德国汉诺威
首页 > 展商中心 > 展商服务 > 展品运输

展品运输

参展商可自行安排货运,也可与大会货运商联系:

中国地区货运商

上海汇展国际物流有限公司

联系人:张池艳 女士 

电话:+86-10-82286497

手机:+86 13910067439

邮箱:zhangchiyan@hi-expo.com.cn

展会联系信息

汉诺威米兰展览(上海)有限公司

浦东新区银霄路393号百安居浦东商务大厦301室

联系人:江文颖 小姐 / 郑云 小姐

邮编: 201204         

电话: +86-21-2055 7076 / 2055 7091

传真: +86-21-2055 7100

邮件: tracy.jiang@hmf-china.com

           eile.zheng@hmf-china.com