LIGNA 2025, 2025年5月26 - 30日   德国汉诺威
首页 > 快速导航 > 联系我们

联系我们

汉诺威米兰展览(上海)有限公司

上海市浦东新区银霄路393号百安居浦东商务大厦301室

 

展会联系信息

汉诺威米兰展览(上海)有限公司

浦东新区银霄路393号百安居浦东商务大厦301室

联系人:江文颖 小姐 / 郑云 小姐

邮编: 201204         

电话: +86-21-2055 7076 / 2055 7091

传真: +86-21-2055 7100

邮件: tracy.jiang@hmf-china.com

           eile.zheng@hmf-china.com