LIGNA 2021, 2021年5月10-14日  德国汉诺威
首页 > 快速导航 > 联系我们

联系我们

汉诺威米兰展览(上海)有限公司

上海市浦东新区银霄路393号百安居浦东商务大厦301室

 

展会联系信息

汉诺威米兰展览(上海)有限公司

浦东新区银霄路393号百安居浦东商务大厦301室

联系人:江文颖 小姐 / 贾纯佳 小姐 / 林燕乐 小姐

邮编: 201204         

电话: +86-21-5045 6700 转 229 / 237 / 265

传真: +86-21-6886 2355 / 5045 9355

邮件: tracy.jiang@hmf-china.com

           iris.jia@hmf-china.com

      lynn.lin@hmf-china.com